08:10:07 [shinnya'in]
10:13:47 [shinnya'out] ; Ping timeout: 268 seconds
23:22:31 [shinnya'in]