08:13:09 [shinnya'in]
09:27:23 [shinnya'out] ; Ping timeout: 268 seconds
22:08:14 [shinnya'in]