08:09:30 [shinnya'in]
09:41:45 [shinnya'out] ; Ping timeout: 248 seconds
21:54:37 [shinnya'in]