04:23:53 [shinnya'in]
09:26:49 [shinnya'out] ; Ping timeout: 264 seconds
23:58:35 [shinnya'in]