06:48:22 [shinnya'in]
10:43:28 [shinnya'out] ; Ping timeout: 248 seconds
17:26:55 [shinnya'in]