08:27:13 [shinnya'in]
09:33:35 [shinnya'out] ; Ping timeout: 252 seconds
21:11:18 [shinnya'in]