03:12:34 [shinnya'in]
10:45:25 [shinnya'out] ; Ping timeout: 248 seconds
20:28:09 [shinnya'in]