00:05:29 [shinnya'in]
01:52:20 [shinnya'out] ; Ping timeout: 245 seconds
07:46:27 [shinnya'in]