02:59:14 [shinnya'out] ; Ping timeout: 246 seconds
04:53:42 [shinnya'in]
05:40:14 [shinnya'out] ; Ping timeout: 258 seconds
14:12:53 [kaela_lisp_schem'in]
23:41:10 [shinnya'in]