00:38:52 [shinnya'in]
04:12:59 [shinnya'out] ; Ping timeout: 264 seconds
23:03:30 [shinnya'in]