01:42:17 [shinnya'in]
11:45:16 [shinnya'out] ; Ping timeout: 272 seconds
22:16:59 [shinnya'in]