02:07:50 [shinnya'in]
04:23:22 [shinnya'out] ; Ping timeout: 276 seconds
20:40:13 [shinnya'in]