02:31:36 [shinnya'in]
05:08:05 [shinnya'out] ; Ping timeout: 250 seconds
23:35:31 [shinnya'in]