01:02:36 [shinnya'in]
06:51:04 [shinnya'out] ; Ping timeout: 265 seconds
23:42:39 [shinnya'in]