01:15:38 [shinnya'out] ; Ping timeout: 245 seconds
09:03:50 [shinnya'in]
14:12:27 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
19:43:47 [usaturn'out] ; Quit: Leaving...
21:33:10 [shinnya'in]
23:56:00 [saia'in]