00:15:41 [shinnya'in]
00:55:41 [shinnya'out] ; Ping timeout: 260 seconds
23:57:35 [shinnya'in]