08:17:35 [shinnya'in]
09:49:10 [shinnya'out] ; Ping timeout: 244 seconds
11:58:01 [shinnya'in]