02:29:11 [shinnya'in]
10:46:34 [shinnya'out] ; Ping timeout: 240 seconds
22:58:17 [shinnya'in]