00:18:14 [shinnya'in]
11:46:40 [shinnya'out] ; Ping timeout: 256 seconds
23:04:57 [shinnya'in]