01:16:02 [shinnya'in]
15:32:03 [shinnya'out] ; Ping timeout: 248 seconds
22:33:01 [shinnya'in]