00:01:34 [shinnya'in]
14:57:45 [shinnya'out] ; Ping timeout: 260 seconds
17:28:11 [shinnya'in]