00:18:46 [shinnya'in]
15:33:57 [shinnya'out] ; Ping timeout: 268 seconds
17:46:04 [saia_'in]
17:54:46 [saia'out] ; *.net *.split
18:06:41 [ksmakoto'out] ; *.net *.split
18:07:34 [ksmakoto'in]
18:39:53 [shinnya'in]